Addiccions i tractament | CITA Skip to content

ASSISTÈNCIA 24H

PREGÚNTA'NS

937 918 008

INFORMACIÓ: 937 918 008

TRUCADA GRATUÏTA

Addiccions i tractament

Tractament d’addiccions

Des de fa més de trenta anys el centre tractament d’addiccions CITA és un centre de referència en el tractament d’addiccions tant dins de l’àmbit espanyol com europeu. L’èxit de la nostra feina es basa en l’aplicació de diferents tècniques de tractament d’addiccions i en una atenció individualitzada que donem a cada pacient.

Tractament d’addiccions a Clíniques CITA

La clínica tractament d’addiccions CITA es un centre de desintoxicació especialitzat en el tractament d’addiccions. Tant en el cas d’addiccions a substàncies com per a les addiccions comportamentals. El centre de tractament d’addiccions CITA és una de les clíniques de tractament més reconegudes d’Europa. Contem amb més de setanta professionals especialitzats i una metodologia de treball per al tractament de les addiccions d’una testada i molt elevada efectivitat dins la nostra clínica de tractament d’addiccions.

A CITA creiem que per a que el tractament d’addiccions sigui realment eficaç ha d’assumir el repte de donar al tractament una perspectiva integral. Podem resumir el repte d’aquesta perspectiva global a partir de l’articulació del tractament en tres fases:

  • Desintoxicació
  • Deshabituació
  • Rehabilitació

Amb aquestes intentem resumir un procés destinat a complementar el tractament mèdic i psicològic.

Tractament d’addiccions. Les bases del tractament

Una addicció és, en cert sentit, una malaltia i un símptoma. Quan algú desenvolupa una addicció, aquesta constitueix per si mateixa una patologia amb conseqüències físiques i psicològiques, però també desvela l’existència d’un problema subjacent: una carència.

És aquesta carència la que l’individu hauria intentat satisfer recorrent a una substància o a un comportament que, a la llarga, han acabat per degenerar en una acció compulsiva que l’individu no pot controlar.

El tractament d’addiccions a la clínica tractament d’addiccions CITA té en compte aquesta dinàmica de l’addicció.

Per això va més enllà de la desintoxicació(un pas sense dubte imprescindible) i fins i tot de la deshabituació i apunta a la necessitat de tractar l’arrel del problema: aquella carència que està en la mateixa base del problema. Per a solucionar-lo a la clínica tractament d’addiccions recorrem a la combinació de psiquiatria, psicologia i socioteràpia, així com a un ampli ventall d’activitats i teràpies alternatives.

El nostre tractament d’addiccions. El tractament individualitzat

A més d’aquesta explicació esquemàtica per a exemplificar els passos bàsics del model de tractament d’addiccions que realitzem a la clínica tractament d’addiccions CITA, al centre creiem que la individualització del tractament regeix com un pilar fonamental de la qualitat del tractament.

El tractament d’addiccions es extraordinàriament complex perquè en part està influït per l’enorme varietat de substàncies i comportaments que poden provocar l’addicció. Tal i com hem explicat abans, l’addicció és un problema per si mateixa, però la dependència d’una substància concreta no deixa de ser, en part, la exteriorització d’un altre problema subjacent, l’addicció en si.

D’altra banda, la necessitat de realitzar un tractament psicològic ens obliga a enfrontar-nos a una casuística pràcticament infinita; la de la amplíssima varietat dels ésser humans. Cada individu és diferent i cada pacient per tant, també. No sempre dos pacients han arribat a una mateixa dependència a partir de les mateixes motivacions. No tots han arribat al mateix lloc buscant el mateix i no tots han trobat el mateix resultat. Diferents camins i preguntes exigeixen diferents respostes.

A CITA el tractament comença per una avaluació detallada i individualitzada del pacient, per a desenvolupar una estratègia individual que permeti un tractament adaptat a les circumstàncies particulars. Treballem des de la base que cada pacient es diferent i només mitjançant una resposta adaptada a les seves necessitats es pot aconseguir l’objectiu: una rehabilitació consolidada i definitiva.

Tractament d’addiccions: casos especials

En realitat, el tractament d’addiccions per sords, invidents muts no implica una desviació del model del tractament estàndard, sinó una adaptació a les necessitats de comunicació que les circumstàncies dels mateixos pacients poguessin plantejar. A la clínica tractament d’addiccions CITA estem preparats per adaptar-nos a les necessitats de pacients sords, invidents o muts. Contem amb personal especialitzat i amb procediments per a facilitar l’accessibilitat de les teràpies.